TAŞLAR -Herrera

Herrera

‘’ Omar’ın ideali özgürlüktür. Bir ideali yok edecek füze henüz icat edilmemiştir. Panama Kanal’ı müzakerelerinin sonunda bizi ya ayakta direnirken bulacaklar ya da öldüğümüzü görecekler. Ama asla bizi dizlerimizin üstünde göremeyecekler, asla! ‘’ Omar Torrijos Herrera, Panama eski Devlet Başkanı

Sömürü düzenine karşı gelirsen ya delisindir ya diktatör...General Omar Torrijos Herrera, 1969-1981 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış, ülkesi ve idealleri uğruna ölmüş Panamalı lider...Omar Torrijos (D:1929 Ö:1981), sadece Panama tarihindeki en ünlü lider değil aynı zamanda tüm Latin Amerika kıtasının 20.yüzyıldaki en önemli figürlerinden biridir. Onu bu derece önemli yapan şey, kendisinden önceki uzun yıllar boyunca Panama Kanalı üzerindeki haklar konusunda çok uluslu şirketlerin isteklerine uygun hareket ederken, O, dönemin ABD Devlet Başkanı Carter ile siyasi ve askeri müzakereleri başarı ile yürütmüş ve kanal’ın kontrolünü Panama’nın almasını sağlamıştır. Bu başarı Amerikan kamuoyunda özellikle muhafazakar kesimlerde büyük tepki ile karşılanmıştır. Ayrıca Torrijos, ülkesindeki bakır, boksit gibi madenleri ve kereste, tarım arazileri gibi doğal kaynakları millileştirme uygulaması başlattı. O’nun tek amacı ülkesine ve halkına adil davranılması ve Panama’ya ait olan şeyin Panamalılara verilmesiydi. Tesadüf müdür bilinmez; Ekvador lideri Roldos’un uçağının düşmesi sonucu ölmesinden iki ay bir hafta sonra, 31 Temmuz 1981’de , Omar Torrijos’un bindiği küçük uçak da, Panama dağlarındaki Coclesito’da sahibi olduğu küçük dağ evine giderken düştü. Kurtulan olmadı...Ölümünden sonra, ABD ,askeri müdahale ile Panama Kanal bölgesinin kontrolünü ele aldı

.